Review Học phí Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) | 2024 có gì mới !

Review Học phí Đại học Kinh Tế TP HCM (UEH)

Học phí luôn là một vấn đề quan trọng đối với học sinh, sinh viên và phụ huynh. Vậy học phí Học phí Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) trong năm nay có sự thay đổi so với các năm trước không? Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ sinh viên và học bổng. Edu Review sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất về học phí và những thay đổi mới nhất để bạn nắm thông tin!.

Giới thiệu Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao. Chuyên ngành bao gồm khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. UEH cũng chuyển giao thành công kết quả nghiên cứu vào thực tế. Điều này góp phần phát triển nguồn nhân lực. Hỗ trợ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 • Tên trường: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City – UEH)
 • Trụ sở: 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://www.ueh.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/
 • Mã tuyển sinh: KSA
 • Email: tuyensinh@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38 230 082 – 0902 230 082 – 0941 230 082

Xem thêm : Review Đại học Kinh Tế TP.HCM – UEH

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) dự kiến năm 2024 – 2025

Học phí chương trình Cử nhân tài năng tại UEH được chia theo tiếng Việt và tiếng Anh. Sự chênh lệch giữa hai loại học phí là khoảng 745.000 VNĐ. Đơn giá/tín chỉ tiếng Việt là 940.000 VNĐ, còn tiếng Anh là 1.685.000 VNĐ/tín chỉ.

Vì thế, học phí cho chương trình Cử nhân tài năng năm 2023 tại UEH từ 30 – 60 triệu đồng/năm. Các ngành bao gồm Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Marketing, và Kế toán.

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2023 – 2024

Học phí của chương trình đại trà tại UEH sẽ được tính dựa trên số tín chỉ mà sinh viên đăng kí. Đối với chương trình đại trà, mức học phí cụ thể như sau:

Năm 1 (2023 – 2024): 940.000 VNĐ/tín chỉ (tổng cộng khoảng 27.200.000 đồng/năm) Năm 2 (2024 – 2025): 1.100.000 VNĐ/tín chỉ (tổng cộng khoảng 29.900.000 đồng/năm) Năm 3 (2025 – 2026): 1.240.000 VNĐ/tín chỉ (tổng cộng khoảng 33.440.000 đồng/năm) Năm 4 (2026 – 2027): 1.400.000 VNĐ/tín chỉ (tổng cộng khoảng 36.768.000 đồng/năm)

Tuy nhiên, học phí cụ thể cho từng ngành học sẽ khác nhau. Chi tiết về học phí của các ngành có thể được tham khảo trong bảng dưới đây:

Học phí UEH chương trình chuẩn đại trà

Chương trình đào tạo Học phí học kỳ 1
Tiếng Anh thương mại 12.630.000 VNĐ (15 tc)
Luật kinh doanh 12.630.000 VNĐ (15 tc)
Luật kinh doanh quốc tế 12.630.000 VNĐ (15 tc)
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 14.290.000 VNĐ (17 tc)
Bất động sản 15.120.000 VNĐ (18 tc)
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 15.120.000 VNĐ (18 tc)
Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 15.950.000 VNĐ (19 tc)
Các ngành còn lại 13.460.000 VNĐ (16 tc)

Lưu ý: “tc” là viết tắt của từ “tín chỉ”. Nếu chọn phương án nộp học phí toàn khóa trước: 108.000.000 VNĐ (đã giảm 11.000.000 VNĐ).

Học phí của chương trình chất lượng cao tại đại học UEH hiện đang dao động từ 30 – 45 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao bao gồm các ngành như: Kinh tế đầu tư, thẩm định giá và quản trị tài sản, kinh doanh thương mại, Marketing, kiểm toán, luật kinh doanh, quản trị, kinh doanh quốc tế, ngoại thương (tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp).

Dưới đây là bảng tham khảo học phí chi tiết cho chương trình chất lượng cao UEH (Đơn vị tính: VNĐ):

Học phí UEH chương trình chất lượng cao (ĐVT: VNĐ)

Ngành/Chuyên ngành Chương trình tiếng Việt Chương trình tiếng Anh
Quản trị 14.280.000 19.544.000
Tài chính 14.280.000 19.544.000
Kinh tế đầu tư 14.280.000
Ngân hàng 14.280.000 19.544.000
Thẩm định giá 14.280.000
Thương mại điện tử 14.280.000
Kiểm toán 16.155.000
Kế toán doanh nghiệp 16.155.000 22.119.000
Luật kinh doanh 16.155.000
Marketing 18.648.000
Kinh doanh thương mại 17.280.000
Kinh doanh quốc tế 17.280.000 23.664.000
Ngoại thương 23.664.000

Lưu ý:

 • Chương trình tiếng Việt bao gồm 15 tín chỉ trong 1 kỳ.
 • Chương trình tiếng Anh bao gồm 8 tín chỉ tiếng Việt và 9 tín chỉ tiếng Anh.
 • Nếu chọn học chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus, học phí học kỳ 1 sẽ là 25.820.000 VNĐ (13 tín chỉ Tiếng Việt + 7 tín chỉ Tiếng Anh).

Học phí của chương trình Cử nhân tài năng tại UEH được chia thành hai hình thức giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Anh. Sự chênh lệch giữa hai hình thức này là khoảng 745.000 VNĐ. Cụ thể, đơn giá/tín chỉ cho học phần giảng dạy bằng tiếng Việt là 940.000 VNĐ/tín chỉ, còn đơn giá/tín chỉ cho học phần giảng dạy bằng tiếng Anh là 1.685.000 VNĐ/tín chỉ.

Do đó, học phí cho chương trình Cử nhân tài năng tại UEH năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 30 – 60 triệu đồng/năm. Chương trình bao gồm các ngành như: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Marketing, Kế toán.

Dưới đây là bảng học phí chi tiết cho chương trình cử nhân tài năng UEH 2023:

Học phí UEH chương trình cử nhân tài năng 2023

Ngành Học phí học kỳ 1
Kinh doanh quốc tế 27.140.000 VNĐ (16 tc tiếng Anh)
Marketing 27.140.000 VNĐ (16 tc tiếng Anh)
Kế toán 27.140.000 VNĐ (16 tc tiếng Anh)
Quản trị kinh doanh 27.140.000 VNĐ (16 tc tiếng Anh)
Tài chính ngân hàng 27.140.000 VNĐ (16 tc tiếng Anh)

Lưu ý:

 • Học phí trên đã bao gồm tiền BHYT từ 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (141.000 VNĐ) và BHTN từ 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (39.000 VNĐ).
 • Học phí trên đây chưa bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng.

Học phí cương trình đào tạo liên kết quốc tế UEH

Mức học phí cao nhất tại trường là trong chương trình đào tạo liên kết quốc tế, kéo dài 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại nước ngoài. Học phí trong chương trình này sẽ dao động từ khoảng 200 – 400 triệu đồng, phụ thuộc vào đối tác (trường đối tác ở nước ngoài) mà UEH đã thiết lập liên kết.

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) của các năm

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2022 – 2023

Học phí năm học 2022 – 2023 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 5% – 10%, tuỳ thuộc vào quy định của chính phủ. Mức học phí cụ thể sẽ được áp dụng theo từng chương trình đào tạo như sau:

Chương trình chuẩn: Trường quy định mức học phí như sau:

Chương trình đào tạo:

Học phí HK1:

 • Tiếng Anh thương mại: 12.630.000 VNĐ
 • Luật kinh doanh: 12.630.000 VNĐ
 • Luật kinh doanh quốc tế: 12.630.000 VNĐ
 • Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh: 14.290.000 VNĐ
 • Bất động sản: 15.120.000 VNĐ
 • Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: 15.120.000 VNĐ
 • Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện: 15.950.000 VNĐ
 • Các ngành còn lại: 13.460.000 VNĐ

Phương án nộp trước học phí toàn khóa: 108.000.000 VNĐ (đã giảm 11.000.000 VNĐ)

Chương trình chất lượng cao: Trường quy định mức học phí như sau:

Ngành/Chuyên ngành:

Học phí HK1:

Chương trình tiếng Việt:

 • Quản trị: 14.280.000 VNĐ
 • Tài chính: 14.280.000 VNĐ
 • Kinh tế đầu tư: 14.280.000 VNĐ
 • Ngân hàng: 14.280.000 VNĐ
 • Thẩm định giá: 14.280.000 VNĐ
 • Thương mại điện tử: 14.280.000 VNĐ
 • Kiểm toán: 16.155.000 VNĐ
 • Kế toán doanh nghiệp: 16.155.000 VNĐ
 • Luật kinh doanh: 16.155.000 VNĐ
 • Marketing: 18.648.000 VNĐ
 • Kinh doanh thương mại: 17.280.000 VNĐ
 • Kinh doanh quốc tế: 17.280.000 VNĐ
 • Ngoại thương: 23.664.000 VNĐ

Chương trình tiếng Anh:

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus: 25.820.000 VNĐ

Chương trình Cử nhân tài năng: Trường quy định mức học phí như sau:

Ngành:

Học phí HK1:

 • Kinh doanh quốc tế: 27.140.000 VNĐ
 • Marketing: 27.140.000 VNĐ
 • Kế toán: 27.140.000 VNĐ
 • Quản trị kinh doanh: 27.140.000 VNĐ
 • Tài chính ngân hàng: 27.140.000 VNĐ

Học phí khóa 48 tại Phân hiệu Vĩnh Long: Chương trình chuẩn:

Chương trình đào tạo:

Học phí HK1:

 • Ngôn ngữ Anh: 10.140.000 VNĐ
 • Các ngành còn lại: 10.804.000 VNĐ

Phương án nộp trước học phí toàn khóa: 86.400.000 VNĐ (đã giảm 8.800.000 VNĐ)

Lưu ý:

 • Học phí đã bao gồm tiền BHYT từ 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (141.000 VNĐ) và BHTN từ 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (39.000 VNĐ).
 • Học phí trên chưa bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng.

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2021 – 2022

Học phí của Đại học Kinh tế năm học 2021 được tổng quát hóa như sau, tuy nhiên, không có thông tin cụ thể cho từng ngành học:

Chương trình Đại trà:

Bình quân: 20 – 22.000.000 VNĐ/năm.

Chương trình Chất lượng cao:

Bình quân: 30 – 45.000.000 VNĐ/năm.

Chương trình Cử nhân tài năng:

Bình quân: 60.000.000 VNĐ/năm.

Lưu ý rằng đây chỉ là mức học phí trung bình và không có thông tin chi tiết về học phí cho từng ngành học cụ thể. Để biết thông tin chi tiết hơn, bạn nên liên hệ trực tiếp với trường hoặc kiểm tra trên trang web chính thức của Đại học Kinh tế.

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) mỗi năm tăng bao nhiêu?

Dựa vào dữ liệu về học phí mỗi năm của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Có thể nhận thấy rằng học phí đang tăng mỗi năm với tỷ lệ 10%. Đây là mức tăng giá chung, được áp dụng để đảm bảo việc đầu tư vào trang thiết bị và cơ sở vật chất trong quá trình học tập. Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập của sinh viên.

Các chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên

1. Chính sách miễn giảm học phí

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc giảm gánh nặng tài chính, Đại học UEH áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng sau đây:

Miễn 100% Học Phí:

Sinh viên là con của người có công với cách mạng, bao gồm:

 • Liệt sĩ.
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
 • Thương binh, bao gồm thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.
 • Bệnh binh.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
 • Sinh viên khuyết tật.
 • Sinh viên mồ côi dưới 22 tuổi và hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Giảm 70% Học Phí:

Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm 50% Học Phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp và được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Chính sách này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích sự nỗ lực trong học tập.

2. Học bổng

Chính sách học bổng tại UEH được thiết lập nhằm khuyến khích và ủng hộ tinh thần của sinh viên, giúp giảm gánh nặng tài chính cho họ. Dưới đây là chi tiết về các chính sách học bổng:

Học Bổng Tuyển Sinh:

 1. Học Bổng Toàn Phần: Trị giá học phí học kỳ đầu của khóa học.
 2. Học Bổng Bán Phần: Trị giá 1/2 học phí học kỳ đầu của khóa học.
 3. Học Bổng Xuất Sắc: Trị giá 1.5 học phí học kỳ đầu của khóa học.

Chính Sách Học Bổng UEH 2023:

Học Bổng Học Tập:

 1. Học Bổng Khuyến Khích Học Tập: Dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên, không vi phạm kỷ luật hoặc có lỗi khiển trách nào trong kỳ xét học bổng. Sinh viên này còn phải đạt trong chỉ tiêu được quy định để được cấp học bổng.
 2. Học Bổng Hỗ Trợ Học Tập Cho Sinh Viên: Đối tượng là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên và không vi phạm kỷ luật như học bổng khuyến khích học tập.

Học Bổng Từ Các Đơn Vị Bên Ngoài Trường:

Là học bổng được cấp bởi các cá nhân, đơn vị ngoài UEH thông qua các hình thức liên kết và triển khai trong năm.

Học bổng có 2 phần giá trị:

 • Học Bổng Toàn Phần: Trị giá học phí học kỳ đầu của Khóa học.
 • Học Bổng Bán Phần: Trị giá 1/2 học phí học kỳ đầu của Khóa học.

Chính sách học bổng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng để sinh viên có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính, khuyến khích sự nỗ lực và thành tích trong học tập cũng như tạo cơ hội cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cách nộp học phí và lệ phí

Đại học UEH cung cấp 3 hình thức nộp học phí, và để thực hiện quy trình nộp, bạn cần sử dụng mã số sinh viên và chọn một trong 3 cách sau đây:

Cách 1: Nộp học phí qua Cổng thanh toán trực tuyến của UEH:

 • Chọn đợt thu: “Thu học phí nhập học khóa 49 – Đại học chính quy (TP.HCM)”.

Cách 2: Nộp học phí bằng chuyển khoản:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Số tài khoản: 0036100000119009
 • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Gia Định
 • Nội dung chuyển khoản: <Họ tên>, <MSSV>, <Học phí khóa 49>

Cách 3: Nộp học phí bằng thẻ ngân hàng:

 • Sử dụng các loại thẻ ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh và Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc. Hướng dẫn chi tiết về quy trình thanh toán có thể được tham khảo tại hình thức nộp học phí của UEH.

Quy định về thời gian nộp học phí

Học phí là khoản tiền sinh viên phải thanh toán cho các học phần đã đăng ký trong mỗi học kỳ. Thời điểm đóng học phí được quy định cho từng khóa học, và sinh viên cần hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi tham gia lớp học. Có nhiều cách đóng học phí, bao gồm trực tiếp tại hệ thống ngân hàng OCB (tiền mặt), qua cổng thanh toán trực tuyến, và chuyển khoản.

Chi Tiết:

Kế Hoạch Đăng Ký Học Phần:

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần theo từng học kỳ.

Đóng Học Phí (Phòng Tài Chính – Kế Toán):

Thông báo đóng học phí từ Phòng Tài chính – Kế toán.

Quy Trình Nộp Học Phí:

 • Sinh viên đăng ký học phần.
 • Nộp học phí theo các phương thức quy định.
 • Kiểm tra thông tin học phí.
 • Phản hồi (nếu có).

Kiểm Tra Thông Tin Học Phí:

 • Sinh viên có thể kiểm tra thông tin học phí qua các kênh sau:
 • Tài khoản sinh viên tại https://student.ueh.edu.vn/.
 • Thông tin học phí đã nộp.
 • Thời khóa biểu được cập nhật.

Liên Hệ Thông Tin Học Phí:

Sinh viên có thắc mắc về thông tin học phí liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán.

Thông qua quy trình này, sinh viên có thể dễ dàng theo dõi và quản lý thông tin học phí của mình, đồng thời tương tác với Phòng Tài chính – Kế toán khi cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc.

Cách giảm áp lực học phí cho sinh viên

Phấn đấu đạt học bổng

Sinh viên có cơ hội đạt được học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc trường đại học bằng cách tìm hiểu và nộp đơn xin. Để có kết quả tốt, hãy thực hiện các bước sau:

 • Nghiên cứu học bổng: Tìm hiểu về các học bổng có sẵn và đảm bảo bạn hiểu rõ về các yêu cầu và tiêu chí đề ra.
 • Rèn luyện năng lực học tập: Đạt điểm cao trong học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa để làm tăng khả năng nhận học bổng.
 • Tham gia nghiên cứu và phát triển bản thân: Nếu có thể, tham gia dự án nghiên cứu, có trải nghiệm thực tế để làm nổi bật đơn xin học bổng của bạn.

Nhớ kiểm tra thông tin trên trang web chính thức và liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách học bổng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin chính xác và tối ưu hóa cơ hội nhận học bổng.

Xin thực tập tại doanh nghiệp sớm giúp giảm áp lực học phí

Thực tập và hợp tác doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế mà còn có thể giảm nhẹ gánh nặng tài chính liên quan đến học phí. Dưới đây là những cách mà trải nghiệm thực tập có thể đóng góp vào việc giảm áp lực này:

 1. Kiến thức Thực Tế: Thực tập mang lại cơ hội áp dụng kiến thức học được trong bối cảnh làm việc thực tế, làm cho quá trình học trở nên hữu ích và ứng dụng hơn.
 2. Thu Nhập và Học Bổng Doanh Nghiệp: Một số doanh nghiệp cung cấp lương cho sinh viên thực tập và thậm chí có chính sách học bổng, giúp giảm áp lực tài chính trong quá trình học tập.
 3. Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Nghề Nghiệp: Thông qua thực tập, sinh viên có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp, tạo ra cơ hội tìm kiếm việc làm và nhận học bổng tài chính.
 4. Chương Trình Học Bổng Thực Tập: Một số trường và doanh nghiệp cung cấp chương trình học bổng cho sinh viên thực tập xuất sắc, giúp giảm áp lực tài chính và khuyến khích sự tích cực.
 5. Kết Hợp Học và Làm: Các chương trình học kết hợp với làm việc giúp sinh viên có thu nhập từ thực tế ngay khi vẫn tiếp tục học tập.

Lời kết

Dựa vào thông tin về học phí của Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) theo đánh giá của Edu Review, chi phí hàng năm cho các khối ngành cố định không tăng đáng kể. Trường cũng cam kết duy trì sự ổn định với việc không tăng quá 10% mỗi năm học. Thông tin chi tiết về học phí chính xác sẽ được gửi qua email khi bạn đăng ký học tại trường.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm hỗ trợ, vui lòng để lại Comment để chúng tôi có thể giải đáp mọi vấn đề cho bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *