Công thức tính vận tốc và một số ví dụ

Tính vận tốc

Công thức tính vận tốc và một số ví dụ sẽ xuất hiện trong bài viết dưới đây. Vận tốc (velocity) là một đại lượng vector, nó mô tả tốc độ và hướng di chuyển của một vật. Vậy cách tính của nó như thế nào, hãy cùng tham khảo nhé!

Vận tốc là gì?

Công thức tính vận tốc

tính vận tốc

 

Công thức tính vận tốc (velocity) là:

Trong đó:

 • v là vận tốc (đơn vị là mét/giây hoặc kilômét/giờ)
 • s là quãng đường (đơn vị là mét hoặc kilômét)
 • t là thời gian (đơn vị là giây hoặc giờ)

Công thức này cho biết vận tốc bằng tỉ lệ giữa quãng đường di chuyển và thời gian di chuyển. Vận tốc có thể được tính theo đơn vị khác tùy vào mục đích sử dụng

Bảng đơn vị vận tốc

Đơn vị đo độ dài m m km km cm
Đơn vị đo thời gian s phút giờ s s
Đơn vị đo vận tốc m/s m/phút km/h km/s km/s

Công thức tính quãng đường

Công thức tính quãng đường (distance) là: S = V x T

Trong đó:

 • s là quãng đường (đơn vị là mét hoặc kilômét)
 • v là vận tốc (đơn vị là mét/giây hoặc kilômét/giờ)
 • t là thời gian (đơn vị là giây hoặc giờ)

Công thức này cho biết quãng đường bằng tích giữa vận tốc và thời gian di chuyển. Quãng đường có thể được tính theo đơn vị khác tùy vào mục đích sử dụng

Công thức tính thời gian

Công thức tính thời gian (time) là:T = S / V

Trong đó:

 • t là thời gian (đơn vị là giây hoặc giờ)
 • s là quãng đường (đơn vị là mét hoặc kilômét)
 • v là vận tốc (đơn vị là mét/giây hoặc kilômét/giờ)

Công thức này cho biết thời gian di chuyển bằng tỉ lệ giữa quãng đường di chuyển và vận tốc. Thời gian có thể được tính theo đơn vị khác tùy vào mục đích sử dụng

Vận tốc trung bình là gì? Công thức tính vận tốc trung bình? 

Vận tốc trung bình là gì?

Vận tốc trung bình là một khái niệm trong vật lý và toán học, được định nghĩa là tổng quãng đường đi được chia cho thời gian di chuyển tương ứng. Nó là một chỉ số cho biết tốc độ trung bình của một đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định.

Vận tốc trung bình là một khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ vật lý cơ bản đến kỹ thuật và khoa học địa chất. Nó được sử dụng để tính toán tốc độ di chuyển của các đối tượng, chẳng hạn như xe hơi, máy bay, con người, và các vật thể trong không gian

Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính vận tốc trung bình là:

v = Δs/Δt

Trong đó v là vận tốc trung bình, Δs là quãng đường đi được và Δt là thời gian di chuyển. Đơn vị của vận tốc trung bình phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và thời gian, ví dụ: m/s, km/h, cm/min, ft/s,…

Một số công thức tính vận tốc liên quan khác

Vận tốc góc, công thức tính vận tốc góc

Vận tốc góc (angular velocity) là một khái niệm trong vật lý, đo lường tốc độ xoay của một đối tượng xung quanh một trục tâm. Vận tốc góc được định nghĩa là số độ quay một đối tượng thực hiện trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính vận tốc góc là:

ω = Δθ / Δt

Trong đó, ω là vận tốc góc (radian/giây), Δθ là góc quay trong thời gian Δt (radian) và Δt là thời gian (giây).

Đơn vị đo của vận tốc góc là rad/s hoặc radian/giây. Tuy nhiên, vận tốc góc cũng có thể được đo bằng đơn vị khác như vòng/phút (rpm) hoặc độ/giây.

Vận tốc góc là một khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như cơ học, điện tử, robot học và nhiều lĩnh vực khác. Nó giúp đo lường và tính toán các thông số liên quan đến quá trình xoay của các đối tượng, chẳng hạn như tốc độ xoay, gia tốc góc và lực góc

Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời (instantaneous velocity) là tốc độ của một đối tượng tại một thời điểm cụ thể trong quá trình di chuyển. Nó được định nghĩa là giới hạn của vận tốc trung bình khi thời gian di chuyển tiến đến 0. Nói cách khác, vận tốc tức thời là tốc độ của đối tượng tại một điểm cụ thể trong quá trình di chuyển.

Công thức tính vận tốc tức thời là:

v = lim (Δs / Δt) khi Δt tiến đến 0

Trong đó, v là vận tốc tức thời, Δs là quãng đường di chuyển và Δt là thời gian di chuyển. Khi thời gian Δt tiến đến 0, vận tốc trung bình sẽ tiến gần đến vận tốc tức thời tại điểm đó.

Vận tốc tức thời thường được sử dụng trong các bài toán động học để xác định tốc độ và hướng di chuyển của các đối tượng tại một thời điểm cụ thể. Vận tốc tức thời cũng được sử dụng để tính toán gia tốc của các đối tượng trong quá trình di chuyển

Cách đổi vận tốc

Có nhiều cách để đổi đơn vị vận tốc, tùy vào đơn vị ban đầu và đơn vị cần đổi đến. Dưới đây là một số ví dụ về cách đổi đơn vị vận tốc:

 1. Đổi từ m/s sang km/h:

Bước 1: Nhân với 3.6

Bước 2: VD: 20 m/s = 20 x 3.6 = 72 km/h

 1. Đổi từ km/h sang m/s:

Bước 1: Chia cho 3.6

Bước 2: VD: 60 km/h = 60 / 3.6 = 16.67 m/s

 1. Đổi từ ft/s sang m/s:

Bước 1: Nhân với 0.3048

Bước 2: VD: 10 ft/s = 10 x 0.3048 = 3.048 m/s

 1. Đổi từ mph sang km/h:

Bước 1: Nhân với 1.60934

Bước 2: VD: 50 mph = 50 x 1.60934 = 80.467 km/h

 1. Đổi từ m/s sang ft/s:

Bước 1: Nhân với 3.28084

Bước 2: VD: 5 m/s = 5 x 3.28084 = 16.4042 ft/s

Chú ý rằng khi đổi đơn vị, chúng ta phải chú ý đến số chữ số thập phân và làm tròn khi cần thiết để tránh sai số trong tính toán

Một số ví dụ

Ví dụ: Nếu một người chạy 5 km trong thời gian 30 phút (0.5 giờ), hãy tính vận tốc ?

Công thức tính vận tốc:

 • Quãng đường s = 5 km = 5000 m
 • Thời gian t = 0.5 giờ
 • Vận tốc v = s/t = 5000 / 0.5 = 10000 m/giờ = 10 km/giờ

Vậy vận tốc của người đó là 10 km/giờ

Ví dụ: Nếu một chiếc xe chạy với vận tốc 60 km/giờ trong 3 giờ, ta có thể tính được quãng đường mà chiếc xe đã đi được như sau:

Công thức tính quãng đường

 • Vận tốc v = 60 km/giờ = 16.67 m/giây (vì 1 km/giờ = 1000 m/3600 giây ≈ 0.278 m/giây)
 • Thời gian t = 3 giờ
 • Quãng đường s = v x t = 16.67 x 3 x 3600 ≈ 60,000 m = 60 km

Vậy quãng đường mà chiếc xe đã đi được trong 3 giờ là 60 km

Ví dụ: Nếu một chiếc xe đi được quãng đường 240 km với vận tốc 80 km/giờ, ta có thể tính được thời gian mà chiếc xe đã đi như sau:

Công thức tính thời gian

 • Quãng đường d = 240 km = 240,000 m
 • Vận tốc v = 80 km/giờ = 22.22 m/giây (vì 1 km/giờ = 1000 m/3600 giây ≈ 0.278 m/giây)
 • Thời gian t = s / v = 240,000 / 22.22 ≈ 10,800 giây ≈ 3 giờ

Vậy thời gian mà chiếc xe đã đi để đi được quãng đường 240 km với vận tốc 80 km/giờ là khoảng 3 giờ

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp đầy đủ nhất về công thức tính vận tốc và một số ví dụ tham khảo để bạn có thể làm. Chúng tôi còn rất nhiều bài viết về cách tính các hình học, hãy xem đón xem tiếp nhé!

Đánh giá ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *