Chu vi hình tròn là gì? Công thức tính chu vi hình tròn?

cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn, bán kính, đường kính và một số ví dụ sẽ xuất hiện trong bài viết dưới đây. Đây là một phần kiến thức buộc phải học khi bắt đầu học về hình học, nó là phần cơ bản ngay khi bước vào tiểu học. Bạn đang thắc mắc cách tính của chu vi hình tròn như thế nào thì tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Hình tròn là gì?

công thức hình tròn

Hình tròn là một hình học đặc biệt được tạo thành từ tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng nằm cách một điểm cố định (gọi là tâm) một khoảng cách nhất định (gọi là bán kính). Hình tròn không có đỉnh, cạnh hay góc, mà chỉ bao gồm đường viền (gọi là chu vi) và diện tích bên trong (gọi là diện tích)

Công thức tính diện tích hình tròn 

S =π * r^2

Trong đó:

 • S là diện tích của hình tròn
 • π là hằng số π, có giá trị xấp xỉ 3.14
 • r là bán kính của hình tròn

Để tính diện tích hình tròn, ta bình phương bán kính của hình tròn và nhân với hằng số Pi.

Ví dụ, nếu bán kính của hình tròn là 4 đơn vị, ta có thể tính diện tích của hình tròn như sau:

S = 3.14 * 4^2 = 50.24 (đơn vị^2)

Vậy diện tích của hình tròn là 50.24 đơn vị vuông

Tính diện tích hình quạt

Để tính diện tích hình quạt, ta cần biết độ dài cung của hình quạt (góc giữa hai tia bắt đầu từ tâm của hình tròn và kết thúc ở đường viền của hình tròn), cũng như bán kính của hình tròn mà hình quạt nằm trên đó.

Công thức tính diện tích hình quạt là:

S = (π * r^2 * alpha) / 2

Trong đó:

 • S là diện tích của hình quạt
 • π là số Pi (xấp xỉ 3.14)
 • r là bán kính của hình tròn mà hình quạt nằm trên đó
 • alpha là độ lớn của góc cung (tính bằng radian)

Ví dụ, giả sử hình quạt nằm trên một hình tròn có bán kính bằng 5 cm, và độ dài cung của hình quạt là 8 cm (tương ứng với một góc cung 60 độ), ta có thể tính diện tích hình quạt như sau:

 • Đầu tiên, ta cần tính độ lớn của góc cung theo radian:

alpha = (60 / 180) * π= 1/3 * π

 • Sau đó, ta thay giá trị bán kính và alpha vào công thức để tính diện tích hình quạt:

S = (3.14 * 5^2 * (1/3 * π)) / 2 = 13.09 (cm^2)

Vậy diện tích của hình quạt là 13.09 cm^2

Công thức tính chu vi hình tròn

hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn:

C = π.d hoặc C = 2π.r

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • π (pi) là một hằng số vô tỉ xấp xỉ khoảng 3.14
 • r là bán kính của hình tròn.

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Nếu bán kính của hình tròn là 5 cm, ta có thể tính được chu vi của hình tròn bằng cách thay giá trị bán kính r vào công thức tính chu vi hình tròn:

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 (cm)

Vậy chu vi của hình tròn có bán kính 5 cm là 31.4 cm

Ví dụ 2: Bán kính hình tròn là 6 cm. Hãy tính chu vi của hình tròn đó.

Cách giải: Áp dụng công thức chu vi hình tròn, ta có: Chu vi hình tròn = 2 x π x r = 2 x 3.14 x 6 = 37.68 (cm)

Vậy chu vi hình tròn có bán kính 6 cm là 37.68 cm.

Ví dụ 3: Bán kính hình tròn là 10 m. Hãy tính chu vi của hình tròn đó.

Cách giải: Áp dụng công thức chu vi hình tròn, ta có: Chu vi hình tròn = 2 x π x r = 2 x 3.14 x 10  = 62.8 (m)

Vậy chu vi hình tròn có bán kính 10 m là 62.8 m.

Công thức tính bán kính hình tròn

r = C / (2 * π)

Trong đó:

 • r là bán kính hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là hằng số Pi, có giá trị xấp xỉ 3.14

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Nếu chu vi của hình tròn là 20 đơn vị, ta có thể tính bán kính của hình tròn như sau:

r = 20 / (2 * 3.14) = 3.18 (đơn vị)

Vậy bán kính của hình tròn là 3.18 đơn vị

Ví dụ 2: Giả sử có một hình tròn có diện tích là 25π cm^2. Ta muốn tính bán kính của hình tròn đó.

Theo công thức tính diện tích của hình tròn, ta có:

Diện tích = π x bán kính^2

Vậy, để tính bán kính của hình tròn này, ta giải phương trình trên để tìm giá trị bán kính:

bán kính^2 = diện tích / π = 25π / π = 25

bán kính = √25 = 5 cm

Vậy bán kính của hình tròn là 5 cm

Công thức tính đường kính hình tròn

D = r x 2

Trong đó:

 • D là đường kính của hình tròn
 • r là bán kính của hình tròn

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Nếu bán kính của hình tròn là 3 đơn vị, ta có thể tính đường kính của hình tròn như sau:

D = 3 x 2 = 6 (đơn vị)

Vậy đường kính của hình tròn là 6 đơn vị

Ví dụ 2: Giả sử có một hình tròn có bán kính là 4 cm. Ta muốn tính đường kính của hình tròn đó.

Theo công thức tính đường kính của hình tròn, ta có:

Đường kính = 2 x bán kính = 2 x 4 = 8 cm

Vậy đường kính của hình tròn là 8 cm

Kết luận

Bài viết trên về các công thức tính bán kính, đường kính và chu vi hình tròn mong những thông tin trên bổ ích cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhiều cách tính của mỗi hình khác nhau nữa nhé!

4.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *