Cách tính diện tích hình chữ nhật. Công thức tính chu vi hình chữ nhật?

diện tích hình chữ nhật

Trong cuộc sống diện tích hình chữ nhật được áp dụng rất nhiều để mọi người tính được diện tích hình chữ nhật cũng không khó, nếu biết công thức và cách tính. Nhưng đối với các bạn học sinh, lớp 3, lớp 4 thì việc tính cũng rất khó. Nên hôm nay Edu Review sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức tính chu vi và một số bài tập để bạn hiểu rõ hơn về cách tính.

Diện tích hình chữ nhật là gì?.

Trong toán học thì, diện tích hình chữ nhật là được tính từ một hình tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau (AB // CD; AD // BC).

Thì nó được gọi là hình chữ nhật (Rectangle) và có các thông tin nhận biết như :

– Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường (AC = BD);

– Các góc A,B,C,D của hình chữ nhật đều bằng nhau và đều là góc vuông bằng 90 độ;

– Hai đường chéo của hình chữ nhật cắt nhau sẽ tạo thành 4 tam giác cân nằm trong hình chữ nhật có đáy là cạnh của hình chữ nhật và cạnh hai bên tâm giác là nửa đường chéo.

Cách tính diện tích hình chữ nhật.

Sau đây là cách tính diện tích hình chữ nhật, diện tích được đo bằng độ lớn của bề mặt hình – chính là phần mặt phẳng của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật sẽ được tính theo công thức chiều dài nhân chiều rộng.

Ta có công thức sau : S = a x b

Trong đó :

S : là diện tích của hình chữ nhật

a : là chiều dài của hình chữ nhật

b : là chiều rộng hình chữ nhật.

Ví dụ tính diện tích hình chữ nhật :

Trước tiên ta có một hình vuông có điểm AB, CD là 20cm và  AD, BC là 10cm thì la tính là diện tích = 20cm x 10cm. Diện tích = 200

Quá dễ đúng không ta cứ tính đơn giản như vậy là ra thôi luyện tập nhé.

công thức tính diện tích hình chữ nhật

Lưu ý:  Công thức tính diện hình chữ nhật lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8… đều áp dụng chung công thức này. Tuy nhiên, tùy vào từng khối mà bài toán yêu cầu tính diện tích sẽ khó hơn.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật?

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau. Đây là điểm chung giữa chu vi của các hình. Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật như sau: Muốn tính chu vi hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Ta có công thức sau:           P = 2 x (a + b)

Trong đó:

P : là chu vi của hình chữ nhật;

a : là chiều dài của hình chữ nhật;

b : là chiều rộng của hình chữ nhật.

Ví dụ tính chu vi hình chữ nhật :

Trước tiên ta có một hình vuông có điểm AB, CD là 50cm và  AD, BC là 20cm thì la tính là chu vi = 50cm + 20cm x 2. Diện tích = 140

Quá dễ đúng không ta cứ tính đơn giản như vậy là ra thôi luyện tập nhé.

Lưu ý:  Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8… đều áp dụng chung công thức này. Tuy nhiên, tùy vào từng khối mà bài toán yêu cầu tính diện tích sẽ khó hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải cách tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30cm và chiều dài bằng 60cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(30+60) x 2 = 180 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

30 x 60 = 1800 (cm2)

Đáp số: chu vi là 180cm và diện tích là 1800cm2

============

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

============

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *