Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh – UPES1

(20 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Thể thao
  • Tổng sinh viên : 4000
  • Khu vực trường Bắc Ninh