Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP.HCM

(20 Review)

  • Ngành đào tạo : Công nghệ
  • Tổng sinh viên : 7000
  • Khu vực trường Hồ Chí Minh