Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM (HCMIU)

(21 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 14000
  • Khu vực trường TP Hồ Chí Minh