Đại Học Công Nghệ – ĐHQGHN (UET)

(21 Review)

  • Ngành đào tạo : CNTT
  • Tổng sinh viên : 4000
  • Khu vực trường Hà Nội