Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

(11 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 9000
  • Khu vực trường Quảng Ngãi