Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh ( VNUHCM-UT )

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : kỹ thuật, công nghệ
  • Tổng sinh viên : 20000
  • Khu vực trường TP. Hồ Chí Minh