Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. HCM

(10 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Kỹ thuật
  • Tổng sinh viên : 20000
  • Khu vực trường TP. Hồ Chí Minh