Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội – HPC

(11 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 2000
  • Khu vực trường Hà Nội