Học viện Hải quân – HQH

(11 Review)

  • Ngành đào tạo : Hải quân
  • Tổng sinh viên : 3000
  • Khu vực trường Nha Trang