Đại học Thái Bình Dương – TBD

(12 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 5000
  • Khu vực trường Khánh Hòa