Đại học Quốc gia TP.HCM

(41 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 76000
  • Khu vực trường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh