Đại học Quốc gia TP.HCM

(41 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 76000
  • Khu vực trường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh