Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng – HPU

(11 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 5000
  • Khu vực trường Hải Phòng