Đại học Phương Đông – PDU

(10 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 5000
  • Khu vực trường Hà Nội