Đại Học Kinh tế Nghệ An

(10 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Công lập
  • Tổng sinh viên : 5000
  • Khu vực trường Nghệ An