Đại Học Kinh Tế – ĐHQGHN (UEB)

(30 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Kinh tế
  • Tổng sinh viên : 14000
  • Khu vực trường Hà Nội