Đại học Kiến trúc TPHCM – UAH

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : Kiến trúc - Xây dựng
  • Tổng sinh viên : 20000
  • Khu vực trường TP. Hồ Chí Minh