Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế (HUSC)

(30 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 14000
  • Khu vực trường TP Huế