Đại Học Hàng Hải Việt Nam – VMU

(20 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 15000
  • Khu vực trường Hải Phòng