Đại học Hải Phòng – DHHP

(20 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 10000
  • Khu vực trường Hải Phòng