Trường Đại học FPT – FPTU

(40 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 50000
  • Khu vực trường Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM