Đại Học Bách Khoa Hà Nội – HUST

(10 đánh giá của khách hàng)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 16000
  • Khu vực trường Đà Nẵng